Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid

Motion 2022/23:2054 av Lawen Redar m.fl. (S)

av Lawen Redar m.fl. (S)

Motion till riksdagen

2022/23:2054

av Lawen Redar m.fl. (S)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återstart för kulturen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultursamverkansmodellen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kulturskolan och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om teater, dans och musik och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (38)