Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Motion 2007/08:C325 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:C325

av Lars Ohly m.fl. (v)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

v801

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut 2

3 Sammanfattning av Vänsterpartiets förslag 2

3.1 Bostadspolitik 2

3.2 Konsumentpolitik 4

4 Regeringens budgetproposition 2008 – en nedmontering av bostadspolitiken 5

5 Vänsterpartiets budgetförslag 6

5.1 Statlig bostadsfond 6

5.2 Nationell samordnare kooperativa hyresrätter 8

5.3 Sanering av förorenade områden i tätort 8

5.4 Anslag Passivhus 9

5.5 Anslag Fonden för fukt- och mögelskador 9

5.6 Bostadsbidraget 10

5.7 Bostadskreditnämndens (BKN) kreditgarantier 10

5.8 Konsumentverket, Kilen 11

5.9 Konsumentvägledare för kommunerna 11

2 Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)