Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD)

av Caroline Szyber m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2016/17:3347

av Caroline Szyber m.fl. (KD)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Kristdemokratisk bostadspolitik

Ett samhälle som håller ihop

Egenmakt i boendet

En funktionell bostadsmarknad

Det ägda hemmet

Det hållbara hemmet

Bostadskrisen

Det bostadspolitiska målet

Flyttskatter

En frihetsreform för byggandet

Startlån

Trädgårdsstäder

Bosparande

Stärk den regionala planeringsnivån

Sverigeförhandlingen

Kommunerna och tillgången på mark

Avgifter som hindrar framväxten av nya villaområden

Gatuavgifter

Vatten- och avloppsavgifter

Incitament för bostadsbyggande

Bygglovsfrågor

Begränsa överklagandet

Bostadsutformningskrav

Konkurrensutsätt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (53)
Behandlas i betänkande (22)