Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2021/22:4222 av Larry Söder m.fl. (KD)

av Larry Söder m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4222

av Larry Söder m.fl. (KD)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Kristdemokraternas bostadspolitik

Fler ska kunna förverkliga boendedrömmen

Kommunerna och tillgången på mark

Planeringsstimulans för fler småhus

Länsstyrelsen ges i uppdrag att kartlägga potentiellt byggbar mark

Trädgårdsstäder

Attraktivare tomträtter

Ökad trygghet i bostadsområdet

Reformera strandskyddet

Åtgärder för ödehus

Reformer för ökat ägande bland unga

Bosparande

Startlån

Översyn av kreditrestriktionerna

Reformer för ett ökat ägande i utsatta områden

Ägarlägenheter

Inför hyrköp

Bostadsbristen – öka produktionen

En
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (63)
Behandlas i betänkande (22)