Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2008/09:MJ493 av Anders Ygeman m.fl. (s)

av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2008/09:MJ493

av Anders Ygeman m.fl. (s)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

s12021

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fortsatt stöd till klimatinvesteringsprogrammen.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om biologisk mångfald och målet Levande skogar.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att minska näringsläckaget ut i våra hav och sjöar.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om musselodling som binder kväve och fosfor.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att öka miljökraven
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)