Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2726

av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Den kristdemokratiska förvaltarskapsprincipen

Politiskt ansvar för miljön och klimatet

Öka möjligheterna för lokal miljöpolitik

En ansvarsfull offentlig upphandling

Fortsatt skatteväxling

Slopad skattenedsättning i gruvindustriell verksamhet

Skatt på plastkassar

Inför en skatt på förbränning av osorterade sopor

Klimatpolitiken

En global utmaning

Den gröna klimatfonden

Ett utvecklat system för handel med utsläppsrätter

En ansvarsfull offentlig upphandling

Förbud mot utvinning av skiffergas

Omställning av fordonsflottan

Bonus–malus för personbilar

Ändrade
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (49)
Behandlas i betänkande (22)