Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2020/21:2807 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:2807

av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Den kristdemokratiska förvaltarskapsprincipen

Politiskt ansvar för miljön och klimatet

Öka möjligheterna för lokal miljöpolitik

En ansvarsfull offentlig upphandling

Vässa miljögarantin

Klimatpolitiken

Marshallplan för klimatet

Ett utvecklat system för handel med utsläppsrätter

Förbud mot utvinning av skiffergas

Fossilfritt flyg

Industrins processutsläpp

Infångning och lagring av koldioxid

Vätgas

Snabbspår för strategiska klimatprojekt

Kritik mot regeringens klimatkliv

Miljömålssystemet

Giftfri vardag

Särskild hänsyn till barnen

Nanomaterial

Förbjud
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (58)
Behandlas i betänkande (20)