Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2015/16:3149

av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Utgiftsområde 21 Energi

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

1.Kristdemokraternas syn på energipolitiken

2.Klimatmålen – grunden för Sveriges energipolitik

3.Den nuvarande energiförsörjningen

4.En mångfald av energislag

4.1.Vattenkraft

4.1.1.Småskalig vattenkraft

4.2.Vindkraft

4.3.Torv

4.4.Kärnkraftens utmaningar

4.4.1.Snabba på tillståndsprocessen för slutförvar av kärnavfall

4.5.Solenergi

4.6.Natur- och biogas

4.7.Geoenergi

5.Elcertifikatssystemet

6.Skatter och avgifter på energiområdet

6.1.Sänkt skatt på termisk effekt

6.2.Slopa momsplikten på mikroproduktion av el

7.Osäkerhet inför framtiden

7.1.Effektreserven

8.Fossiloberoende
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-10 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (38)