Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2009/10:T490 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2009/10:T490

av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

mp852

1 Sammanfattning

Transportområdet är en vattendelare i klimatpolitiken. Här tydliggörs vilka som använder klimatfrågan som en läpparnas bekännelse, och vilka som gör någonting på riktigt.

Miljöpartiet de grönas förslag omfattar cirka 14,6 miljarder kronor mer än regeringens under budgetperioden för att bygga och underhålla järnvägar, delfinansiera spårvägar och köpa in tåg och spårvagnar. I detta ingår även en klimat- och konjunktursatsning med investeringar i järnvägen som ger snabba resultat både för klimatet och för jobben på närmare 9 miljarder kronor under budgetperioden. Vi avslår regeringens fortsatta satsningar på att bygga fler motorvägar, till förmån
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)