Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2011/12:T472 av Stina Bergström m.fl. (MP)

av Stina Bergström m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2011/12:T472

av Stina Bergström m.fl. (MP)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1

1 Sammanfattning

I ett modernt välfärdssamhälle som Sverige ska resenärer och företag kunna lita på en järnväg som fungerar, även när det snöar, när solen skiner eller när höstlöven faller. De senaste årens tågkaos vittnar om att så är inte fallet. Förseningarna i vintras kostade 2,4 miljarder kronor bara i förlorad arbetstid. Då är kostnaderna för industrin inte inräknade.

Miljöpartiet de gröna presenterar i denna motion vårt ”Tåglyft” med satsningar på tågtrafiken i hela Sverige. Detta tåglyft innebär:

Ökat underhåll – även långsiktigt (till skillnad från regeringens kortsiktiga satsning).

Ökade investeringar för att åtgärda flaskhalsar i järnvägsnätet.

Särskild
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)