Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2015/16:3148 av Robert Halef m.fl. (KD)

av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2015/16:3148

av Robert Halef m.fl. (KD)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

1.Kristdemokraternas syn på kommunikationer och transporter

2.Fossiloberoende fordonsflotta 2030

2.1.Höjd fordonsskatt

2.2.Utbyggnad av laddinfrastruktur

3.Trafiksäkerhet

3.1.Nolltolerans mot alkohol i trafiken

3.2.Inför vinterdäckskrav på släpvagn

3.3.Skärpta regler vid användning av drönare

4.Infrastrukturprojekt inom Sverigeförhandlingen

5.Östlig förbindelse

6.Ett robust väg- och järnvägsnät

6.1.Ökade investeringar till drift och underhåll av järnvägen

6.2.Väg- och järnvägsunderhållet på landsbygden

7.Bilen – en nödvändighet

7.1.Nej till regeringens indexering av bensin-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-09 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (37)
Behandlas i betänkande (17)