Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2019/20:2625 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:2625

av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Bakgrund

Sverige har på många sätt betydande utmaningar och detta gäller även vissa delar av infrastrukturen, konkurrenskraften mellan de olika trafikslagen, samt den digitala säkerheten. Detta tydliggörs genom bland annat ständiga tågförseningar och oändligt antal tjälskador och potthål i det svenska vägnätet. Den osunda konkurrensen har även skenat genom bland annat bristande kontroller på svenska vägar och tillika oförmögen lagstiftning på området. Även säkerheten i samhällsviktig digital infrastruktur kan kraftigt ifrågasättas. Tillväxt,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)