Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2015/16:1934 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2015/16:1934

av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

1. Inledning

2. Livet på landet

2.1 Återupprätta Landsbygdsdepartementet

2.2 Grundläggande service i hela landet

2.3 Regelförenkling för landsbygdens företagare

2.4 Tillgång till internet

2.5 En livsmedelsstrategi värd namnet

3. Åtgärder för att stävja mjölkkrisen

3.1 Förändring i beteskravet för kor i lösdrift

3.2 Kostnadsersättning för svensk mjölkproduktion

3.3 Ansvarsfull offentlig upphandling

3.4 Ingen extra skatt på handelsgödsel

3.5 Återinför den nedsatta arbetsgivaravgiften för unga

3.6 Betala ut EU-stödet snarast

3.7 Drivmedelsskatt

3.8 Höjd beloppsgräns
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-08 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)