Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2736

av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Jordbruket är grunden

Krisåtgärder behövs på grund av sommarens torka

Tillfälligt stöd baserat på dieselåtgång

Ägg, fågel och frilandsgrönsaker

Tidigareläggning av EU-ersättningar

Ränta på försenade EU-stöd

Stärk försörjningstryggheten

Nationella mål för självförsörjningsgraden behövs

Bra med en sammanhållen livsmedelsstrategi

Inrätta ett nationellt råd

Lönsamhet och konkurrenskraft

Lika villkor för svenska och europeiska bönder

Hållbar sänkning av drivmedelsskatten

Förändring i beteskravet för kor i lösdrift

Säkra generellt goda företagsvillkor

Främjandeuppdrag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (67)
Behandlas i betänkande (23)