Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2021/22:3880 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:3880

av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabell

Jordbruket är grunden

Stärk försörjningstryggheten

Nationella mål för självförsörjningsgraden behövs

Bra med en sammanhållen livsmedelsstrategi

Inrätta ett nationellt råd för livsmedelsstrategin

Lönsamhet och konkurrenskraft

Lika villkor för svenska och europeiska bönder

Förändring i beteskravet för kor i lösdrift

Säkra en långsiktig animalieproduktion

Säkra generellt goda företagsvillkor

Främjandeuppdrag till myndigheter

Startstöd för unga jordbrukare

Minskat regelkrångel

Effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser

Ömsesidigt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (98)
Behandlas i betänkande (30)