Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2021/22:3956 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2021/22:3956

av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Inom de areella näringarna, såväl som i samhället i stort, behöver vi ställa om från fossila till fossilfria bränslen. Detta gäller även jordbruket. Liberalerna föreslår därför att en subvention till fossilfria bränslen införs för de gröna näringarna. Subventionen motsvaras av en utfasning av den nuvarande subventionen på diesel. På området föreslås en subvention av fossilfria bränslen motsvarande 150 miljoner kronor; detta innebär en ökning av ett nytt anslag, 99:1, inom
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)