Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2021/22:4182 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2021/22:4182

av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt skötsel av formellt skyddade områden och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökad produktion i skogen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska anslaget till åtgärder som relaterar till Skogsutredningen och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (13)