Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2019/20:3335 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:3335

av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Kristdemokraternas syn på näringsfrågor

Kristdemokratisk politik för både små och stora företag

Goda villkor för företagande

Enklare uppgiftslämnande

Vässat regelarbete

Regelrådet

Motverka överimplementering av EU-direktiv

Smidig och förutsägbar myndighetsservice

Personalliggare

Förbättrat SGI-skydd för företagare

De arbetsintegrerande sociala företagen

Underlätta ägarskiften

Värna och utveckla tjänstesektorn

Mångfald i välfärden

Företag skapar välfärd

Vårdmomsen

Inför en rimlig kostnad för tillståndsprövning hos IVO

Hantering av oseriösa aktörer inom personlig assistans

Olika
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)