Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2021/22:3184 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:3184

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Tabell 1 Anslagsförslag 2022 för utgiftsområde 24 Näringsliv

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Verket för innovationssystem

279 816

±0

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

3 540 255

±0

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel

997 268

±0

1:4

Tillväxtverket

663 677

±0

1:5

Näringslivsutveckling

905 942

452 000

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

67 146

±0

1:7

Turistfrämjande

124 613

±0

1:8

Sveriges
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)