Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2021/22:3890 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2021/22:3890

av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Bakgrund

Det har under en längre tid funnits betydande orosmoln och signaler om att Sverige tappar i konkurrenskraft gentemot jämförbara länder i Europa. Samtidigt hårdnar även konkurrensen från växande ekonomier i framför allt Asien. Sverige är nu på väg ut ur pandemin och med en företagsvänlig och kraftfull politik stärker vi svensk konkurrenskraft.

Politikens inriktning

Sverige ska även fortsatt vara en avancerad kunskapsekonomi och en stark industrination. Den moderna kunskapsekonomin är präglad av snabba teknologiskiften
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)