Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2021/22:4217 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4217

av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler växande företag och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt bolagsskatt vid investeringar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklad moms för småföretag och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbättrat investeraravdrag och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (61)
Behandlas i betänkande (24)