Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2020/21:3113 av Eric Westroth m.fl. (SD)

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:3113

av Eric Westroth m.fl. (SD)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Bakgrund

Sverige utvecklas sedan decennier på många områden i fel riktning. Den senaste tidens samhällsförändring har alldeles uppenbart medfört ett antal praktiska, privatekonomiska och materiella förbättringar för många, men samtidigt har utvecklingen inneburit en dramatiskt ökad brottslighet och en välfärdssektor med allt mer ansträngda ekonomiska förutsättningar. Detta beror i huvudsak på inriktningen för den förda politiken när det gäller migration och kriminalitet.

Politikens inriktning

Mot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

statustext: Motionen bereds i utskott Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)