Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2006/07:Ju372 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)
Motion till riksdagen

2006/07:Ju372

av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Sammanfattning 2

Förslag till riksdagsbeslut 3

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet 5

Ett effektivare och mer rättvist polisväsende 5

Effektivisering frigör viktiga resurser 5

Ett polisväsende fritt från diskriminering 6

En smartare polis 7

Sammanfattande förslag 7

Säkerhetspolisen 7

Åklagarmyndigheten 8

Sveriges domstolar 9

Satsning för ökad förmåga att bekämpa diskriminering, hatbrott och ett förbättrat jämställdhetsarbete 10

Ett tillgänglighetsanpassat domstolsväsende 10

De allmänna domstolarna skall lösa alla diskrimineringstvister 11

Kriminalvården 11

Vård och behandling för de som dömts för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (18)