Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2019/20:2818 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:2818

av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Frihet och säkerhet

Europeiska Unionen (EU)

EU som utrikespolitisk aktör

EU:s säkerhets- och försvarspolitik

EU:s grannskapspolitik och utvidgning

EU och utvecklingen i Ryssland

EU och Nordafrika

EU och den transatlantiska länken

Frihandel och mänskliga rättigheter

Förenta Nationerna (FN)

Svenskt medlemskap i Nato

Diplomatiska ansträngningar

Nordisk samverkan

Religionsfriheten i världen

Återupprätta relationen med Israel

Budgetprioriteringar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (39)