Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2011/12:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

av Peter Rådberg m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2011/12:Fö238

av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

MP1024

1 Sammanfattning

Det övergripande syftet med Miljöpartiet de grönas försvarspolitik är att skapa en säkrare värld. I enlighet med FN-stadgans principer har Sverige ett ansvar för att främja internationell fred och säkerhet. Miljöpartiet anser att Sverige ska förbli militärt alliansfritt. Sverige främjar inte världsfreden genom att söka medlemskap i Nato.

Miljöpartiet anser att Sveriges säkerhet måste ses i ett bredare perspektiv än enbart som ett eventuellt militärt hot mot vårt land. De hot som Sverige och våra grannländer står inför är svåra att förutsäga, och de är gränslösa och komplexa till sin natur. De behöver i första hand inte vara av militär
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (9)