Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2018/19:2361 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2018/19:2361

av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

1   Sveriges försvarspolitik

Sedan riksdagsinträdet 2010 och även tidigare har Sverigedemokraterna förespråkat kraftiga höjningar av försvarsanslagen, en återgång till ett invasionsförsvar och en återgång till utbildning av värnpliktiga. Idag, 2018, är dessa tre ståndpunkter majoritetsåsikter i riksdagen.

Försvarsbeslutet 2015 innehöll en inriktning om att totalförsvaret skulle återställas, men trots denna inriktning har ingen regering varit beredd att tillskjuta de medel som krävs för att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)