Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2762

av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

Motivering

Omvärldsläget

Kristdemokraternas förstärkning av försvaret

Totalförsvaret

Försvaret

Psykologiskt försvar

Frivilligorganisationerna

Internationella insatser

Terrorism

Krishantering

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör undersöka förutsättningarna för att ansluta sig till försvarsalliansen Nato och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)