Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2021/22:3902 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2021/22:3902

av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Bakgrund

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har försämrats de senaste decennierna, utvecklingen har accelererat de senaste åren och stundtals överraskat. Inte minst har utvecklingen i Ryssland påverkat Sveriges säkerhetspolitiska läge negativt.

Försvarsanslagen som andel av BNP har trots denna utveckling fortsatt att minska, vilket lett till omfattande neddragningar och nedläggningar inom totalförsvaret under denna period.

Politikens inriktning

Målet med Sverigedemokraternas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)