Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2021/22:3908 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:3908

av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabell 1

Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning

Det säkerhetspolitiska läget

Arktis

EU:s försvarssamarbete och Nato

Internationella insatser

Kristdemokraternas förstärkning av försvaret

Totalförsvaret

Försvaret

Markstridskrafterna

Sjöstridskrafterna

Luftstridskrafterna

Strategi för materielförsörjningen

Underrättelsetjänst

Cybersäkerhet

Redundans i samhällskritiska system

Psykologiskt försvar

Rymdsäkerhet

Frivilligorganisationerna

Veterancentrum

Sjö- och flygräddning

Samhällsskydd och krisberedskap

Budgetprioriteringar

Förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (43)