Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2020/21:2631 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:2631

av Lars Adaktusson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

Frihet och utveckling i vår omvärld

Kristdemokraternas syn på utveckling

1  Stöd och hjälp till världens allra fattigaste

2  Stöd till människor på flykt

3  Demokrati och mänskliga rättigheter måste stärkas

Sveriges politik för global utveckling

Coronapandemin

Internationellt bistånd – våra prioriteringar

Humanitärt stöd

Demokratiutveckling – en grund för framtida fred och säkerhet

Värna religionsfriheten

Det civila samhällets omistliga betydelse

Barns och kvinnors hälsa

Kvinnor i krig och konflikt

Stärkt rättsväsende

När bistånd missbrukas

Palestinska områden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (23)