Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar

Motion 2005/06:Sf431 av Leif Jakobsson m.fl. (s, v, mp)

av Leif Jakobsson m.fl. (s, v, mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen godkänner förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529).

Riksdagen beslutar om ändring av ram för tilläggsbudget för 2005, utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar samt anvisar ändrade anslag enligt följande specifikation.

Anslag

Regeringens förslag

Anslags­förändring

12:1 Migrationsverket

0

+30 000 000

12:2 Mottagande av asylsökande

+172 000 000

+242 000 000

12:5 Offentligt biträde i utlänningsärenden

+16 000 000

+26 000 000

Ram för utgiftsområdet

+188 000 000

+298 000 0001

Riksdagen beslutar med följande ändring i förhållande till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2006 om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2006:

Anslag

Regeringens förslag

Anslags­förändring

UO
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (5)