Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2015/16:2567 av Roland Utbult m.fl. (KD)

av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2015/16:2567

av Roland Utbult m.fl. (KD)

Utgiftsområde 8 Migration

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1Inledning

2Asylprocessen

2.1Tillfälliga uppehållstillstånd de tre första åren

2.2Korta handläggningstiderna gällande så kallade säkra länder

2.3Verkställighetshinder

2.4Förvarstagande

2.5Inspektion för migrationsfrågor

2.6Kompetens och arbete gällande förföljda på grund av tro, kön eller sexuell läggning

3Barn och unga på flykt

3.1Barnkonventionen som svensk lag

3.2God man inom 24 timmar

3.3Lämpligt boende för ensamkommande barn och unga

3.4Barn som omhändertagits ska inte utvisas tillsammans med olämplig förälder

4Mottagandet

4.1Bekämpa bostadsbristen för asylsökande och nyanlända

4.2Rätt att arbeta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-09 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (39)