Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2016/17:3302 av Aron Modig m.fl. (KD)

av Aron Modig m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2016/17:3302

av Aron Modig m.fl. (KD)

Utgiftsområde 8 Migration

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter

2 Asylprocessen och mottagandet

2.1 Asylansökningsområden

2.2 Korrekta beslutsunderlag

2.2.1 Åldersbedömningar av ensamkommande

2.3 Asylprogram – obligatorisk sfi och samhällsorientering

2.4 Rätt att arbeta från första dagen

2.5 Ensamkommande barn och unga

2.5.1 Krissocialjour för ensamkommande

2.5.2 Lämpligt boende för ensamkommande barn och unga

2.5.3 God man inom 24 timmar

2.6 Permanent lag om tillfälliga, treåriga uppehållstillstånd

2.7 Effektivare avvisningar

2.8 Ett gott mottagande av nyanlända

2.9 Inrätta en inspektion för migrationsfrågor

2.10
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-07 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (45)