Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2019/20:2657 av Paula Bieler m.fl. (SD)

av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2019/20:2657

av Paula Bieler m.fl. (SD)

Utgiftsområde 8 Migration

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Bakgrund

Under decennier har svensk migrationspolitik präglats av brist på ansvarstagande, för­ståelse och långsiktighet. Politiska beslut har fattats utan ordentliga konsekvensanalyser, i strid mot det uppdrag som egentligen finns. I stället har fromma förhoppningar och na­ivitet tillåtits vara vägledande då regelverk och mottagningssystem utformats. Samtidigt har Migrationsverkets bedömningar i sin tur präglats av eskalerande otydlighet, god­tycke och svag kontroll, inte sällan kopplat till brister i den politiska styrningen.

Detta har på många
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)