Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2019/20:2988 av Hans Eklind m.fl. (KD)

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2019/20:2988

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Utgiftsområde 8 Migration

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabeller

1 Inledning

1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter

2 Asylprocessen och mottagandet

2.1 Permanent lag om tillfälliga, treåriga uppehållstillstånd

2.2 Återinför en humanitär skyddsgrund

2.3 Asylansökningsområden

2.4 Asylprogram – obligatorisk sfi och samhällsorientering

2.5 Rätt att arbeta från första dagen

2.6 Snabbare hantering av asylansökningar

2.7 Korrekta beslutsunderlag

2.7.1 Åldersbedömningar av ensamkommande

2.7.2 Säkra länder

2.8 Ensamkommande barn och unga

2.8.1 God man inom 24 timmar

2.8.2 Nationell krissocialjour

2.8.3 Lämpligt boende för ensamkommande och fler familjehem

2.9
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (36)