Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2021/22:4214 av Hans Eklind m.fl. (KD)

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:4214

av Hans Eklind m.fl. (KD)

Utgiftsområde 8 Migration

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Tabell 1

1 Inledning

1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter

2 Sänkt söktryck

3 Mottagandet

3.1 Asylansökningsområden

3.2 Korrekta beslutsunderlag

3.3 Snabbare hantering av asylansökningar

3.4 Avskaffa EBO-lagen och genomför bosättningsplikt

3.5 Integration från dag ett

3.6 Inkludera civilsamhällets gemenskaper

4 Uppehållstillstånd

4.1 Tidsbegränsade uppehållstillstånd som huvudregel

4.2 Permanenta uppehållstillstånd

4.3 Synnerligen ömmande omständigheter

4.4 Familjeåterförening och försörjningskrav

4.5 Tidsbegränsat uppehållstillstånd för varaktigt bosatta (VABO)

4.6 Kvotflyktingsystem
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (58)
Behandlas i betänkande (14)