Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2005/06:So703 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

av Göran Hägglund m.fl. (kd)

1 Sammanfattning

I denna motion presenteras Kristdemokraternas politik och partiets alternativa budgetförslag för 2006 på utgiftsområde 9. I särskilda motioner utvecklas partiets politik när det gäller äldrepolitiken (So710), psykiatrin (So662), barn- och ungdomspsykiatrin (So707), handikappolitiken (So706), anhörigvården (So705), socialtjänsten (So661), barnpolitiken (So695), folkhälsopolitiken (So709), alkoholpolitiken (So708), narkotikapolitiken (So704), tandvården (So713) och medicinsk-etisk politik (So712).

Kristdemokraterna anser att hälso- och sjukvården ska utgå från att varje människa är unik och att alla personer har samma absoluta och okränkbara värde. Den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården är välfärdens kärna och ska vara behovsstyrd. Den ska kännetecknas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (39)