Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2007/08:So450 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2007/08:So450

av Lars Ohly m.fl. (v)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

v401

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag (tkr)

Förändring (tkr)

13:1 Tandvårdsförmåner

5 328 000

3 000 000

13:2 Läkemedelsförmånerna

21 000 000

430 000

13:3 Bidrag till hälso- och sjukvård

360 505

–40 000

13:6 Socialstyrelsen

549 288

10 500

13:9 Bidrag till psykiatri

500 000

500 000

14:4 Statens folkhälsoinstitut

130 194

2 000

14:5 Smittskyddsinstitutet

186 332

2 000

16:2 Vissa
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)