Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2007/08:So493 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

av Thomas Nihlén m.fl. (mp)
Sammanfattning

I denna motion lyfts ett antal områden där Miljöpartiet de gröna har avvikande mening och inriktning i förhållande till regeringen. Ett förebyggande förhållningssätt är grunden för de satsningar vi föreslår. På tandvårdsområdet vill vi ha ett mer förebyggande perspektiv genom frisktandvård till ett fast pris och gratis tandvård upp till 25 år. Regeringens aviserade tandvårdsreform anser vi riskerar att bli kostnadsdrivande i sin konstruktion och dyrare för alla utom dem med mycket stora behov. Vi föreslår vidare en särskild konkret folkhälsosatsning, liksom satsningar för att förebygga mäns våld mot kvinnor. Flera åtgärder föreslås i arbetet med att minska beroendet av läkemedel och komma till rätta med biverkningsproblematiken. Oberoende konsumentorganisationer, ett mer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)