Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2007/08:So558 av Ylva Johansson m.fl. (s)

av Ylva Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2007/08:So558

av Ylva Johansson m.fl. (s)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

s68030

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nationell likvärdighet i sjukvården.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställd sjukvård.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i lag reglera villkoren för att lägga ut sjukhus på entreprenad.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om undantag från lagen om offentlig upphandling (LOU) i vård och omsorg.1

Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för politikområdet Hälso- och sjukvårdspolitik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)