Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2008/09:So556 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2008/09:So556

av Lars Ohly m.fl. (v)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

v506

1 Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag (tkr)

Förändring (tkr)

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

80 250

–10 000

1:4

Tandvårdsförmåner m.m.

7 292 564

2 350 000

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna

21 600 000

430 000

1:6

Bidrag till hälso- och sjukvård

453 005

–133 000

1:8

Bidrag till psykiatri

893 471

110 000

1:9

Prestationsbunden vårdgaranti

1 000

–1 000

1:10

Bidrag till stiftelsen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)