Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2008/09:So575 av Ylva Johansson m.fl. (s)

av Ylva Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2008/09:So575

av Ylva Johansson m.fl. (s)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

s68057

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillgänglighet i sjukvården.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetsinvestering i sjukvården.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställd sjukvård.

Riksdagen bifaller regeringens förslag till mål för hälso- och sjukvårdspolitiken med tillägget att arbetet även särskilt ska inriktas på att säkerställa en likvärdig sjukvård som ges efter behov.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om driftsformer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (31)