Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2009/10:So511 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2009/10:So511

av Lars Ohly m.fl. (v)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

v320

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt uppställning:

Anslag

Regeringens förslag (tkr)

Anslagsförändring (tkr)

1:4

Tandvårdsförmåner m.m.

6 593 310

1 350 000

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna

23 200 000

25 000

1:6

Bidrag till hälso- och sjukvård

522 505

–91 000

1:8

Bidrag till psykiatri

889 938

115 000

1:9

Prestationsbunden vårdgaranti

1 000 000

– 1 000 000

2:8

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

145 502

10 000

3:4

Omsorgslyft
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)