Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2009/10:So619 av Ylva Johansson m.fl. (s)

av Ylva Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen

2009/10:So619

av Ylva Johansson m.fl. (s)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

s95001

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en sjukvårdssatsning.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställd sjukvård.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om driftsformer i hälso- och sjukvården.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ny lag om valfrihet för medborgarna i vård och omsorg.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av reglerna för organdonation.

Riksdagen tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (31)