Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2013/14:So657 av Lena Hallengren m.fl. (S)

av Lena Hallengren m.fl. (S)
Motion till riksdagen

2013/14:So657

av Lena Hallengren m.fl. (S)

Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och social omsorg

S34003

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

Förslag till riksdagsbeslut 3

Motivering 7

1. Hälso- och sjukvård 7

1.1 Hälso- och sjukvårdspolitikens inriktning 8

1.2 Mer tid för vård 9

1.3 Ökat patientinflytande genom patientkontrakt 12

1.4 Nationella riktlinjer 13

1.5 Patientsäkerhet i vården 13

1.6 Nationella kvalitetsregister 15

1.7 Personalens arbetsvillkor 15

1.8 En modern it-strategi för hälso- och sjukvården 16

1.9 Hälsofrämjande och jämlik hälso- och sjukvård 18

1.10 Fri etablering i specialistsjukvården 19

1.11 Jämställd hälso- och sjukvård 20

1.12 Driftsformer i hälso- och sjukvården 20

1.13
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (61)