Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2015/16:2568

av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1En hälso- och sjukvård i världsklass

1.1Mer valfrihet och makt till den enskilde

1.2Vårdval även inom öppenvården

1.3Fond för idéburen vård och omsorg

1.4Århundradets sjukvårdsreform för en mer jämlik vård

1.4.1Oförsvarliga skillnader mellan landsting

1.4.2Förbättringar på kort sikt

1.4.3Förstatligande av sjukhusvården för att uppnå bästa kvalitet och en jämlik vård

1.5En vassare vårdgaranti – hela vårdkedjan ska omfattas

1.6En tillgänglighetsmiljard för att korta köerna

1.7Vårdplatsgaranti

1.8Kortare köer till akuten

1.9Förbättrad arbetsmiljö för vårdpersonal

1.10Förebygg och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-06 Granskad: 2015-10-09 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (89)
Behandlas i betänkande (30)