Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2016/17:3219 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Sammanfattning

I vår plan för ett starkare Sverige möter vi de utmaningar som vården, omsorgen, psykiatrin och socialtjänsten står inför. Vi föreslår bland annat att en prestationsbunden vårdgaranti återinförs för att möta bland Europas längsta väntetider inom hälso- och sjukvården.

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka. Vi föreslår att vårdgarantin för barn och unga inom psykiatrin stärks. Därtill möter vi krisen i socialtjänsten genom att lägga fram ett första steg till nationell handlingsplan för landets socialsekreterare och socialtjänsten.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om satsningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-06 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (15)