Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2016/17:3305

av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

1 En hälso- och sjukvård i världsklass

1.1 Mer valfrihet och makt till den enskilde

1.2 Vårdval även inom öppenvården

1.3 E-hälsa

1.3.1 Valfrihet och tillgänglighet

1.4 En etisk plattform för privata och offentliga vårdgivare

1.5 Fond för idéburen vård och omsorg

1.6 Århundradets sjukvårdsreform för en mer jämlik vård

1.6.1 Oförsvarliga skillnader mellan landsting

1.6.2 Förbättringar på kort sikt

1.6.3 Förstatligande av sjukhusvården för att uppnå bästa kvalitet och en jämlik vård

1.6.4 Statligt ansvar för ökad och mer likvärdig tillgång till läkemedel

1.7 En vassare vårdgaranti –
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-07 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (92)
Behandlas i betänkande (23)