Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2017/18:3750 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2017/18:3750

av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1 En hälso- och sjukvård i världsklass

1.1 Mer valfrihet och makt till den enskilde

1.2 Vårdval även inom öppenvården

1.3 Etisk plattform för privata och offentliga vårdgivare

2 Århundradets sjukvårdsreform för en mer jämlik vård

2.1 Statligt huvudansvar för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård

2.2 Förbättringar på kort sikt

2.3 Statligt ansvar för ökad och mer likvärdig tillgång till läkemedel

2.4 Fortsatt satsning på regionala cancercentrum (RCC)

2.5 Trygg vård nära dig genom investering i primärvården

2.5.1 Ökad nationell samordning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (124)
Behandlas i betänkande (18)