Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2018/19:2989

av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Anslagsförslag 2019 för utgiftsområde 9

1 Sjukvårdsreformer för en mer jämlik vård

1.1 Statligt ansvar för att säkra en god, effektiv och jämlik sjukvård efter behov

1.2 Förbättringar på kort sikt

1.3  Primärvårdsreform

1.4  En vassare vårdgaranti – hela vårdkedjan ska omfattas

1.5  Återinför en reformerad och utökad kömiljard

1.6  Vårdplatsgaranti inom sjukhusvården

1.7  Fortsatt satsning på regionala cancercentrum (RCC)

1.8  Nationell strategi för jämlik sjukvård

1.9  Kortare köer till akuten

1.10  Stöd för att stärka bemanningen inom sjukvården
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (120)
Behandlas i betänkande (20)